მისამართი: ვაჟა-ფშაველას 14

ტელეფონი: 0322 16 00 16

ელ-ფოსტა: info@dev.news.ge